Loại tệp ZZZ

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ZZZ là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ZZZ hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ZZZ là gì?

Phần mở rộng tệp .zzz được sử dụng cho định dạng tệp dữ liệu được phát triển bởi Piriform Ltd. cho một trong những sản phẩm phần mềm của họ. Các tệp ZZZ này được tạo bởi phần mềm CCleaner, cũng được tạo bởi Piriform Ltd. cho PC Windows, máy tính Mac và thiết bị Android. Khi chương trình CCleaner xóa một cách an toàn một tệp trong máy tính của người dùng, phần mềm này sẽ chuyển đổi tệp đó thành định dạng .zzz, còn được gọi là tệp đã xóa an toàn CCleaner, các tệp ZZZ này chứa dữ liệu được mã hóa của tệp đã được xóa an toàn bằng phần mềm CCleaner. Tệp .zzz có thể được chương trình CCleaner khôi phục, không mã hóa và chuyển đổi trở lại định dạng ban đầu. Phần mềm này có thể được sử dụng để xóa dữ liệu không sử dụng, xóa dữ liệu bí mật và tối ưu hóa hiệu suất của PC chạy Windows, máy tính Mac OSX và thiết bị Android. Không thể mở các tệp ZZZ này nếu không khôi phục và giải mã chúng bằng phần mềm CCleaner trước tiên. Ngoài ứng dụng này, không có chương trình nào được biết đến có thể giải mã và chuyển đổi các tệp .zzz này trở lại định dạng ban đầu của chúng.

Cách mở tệp ZZZ

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ZZZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ZZZ của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở ZZZ duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 3 năm 2012

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ZZZ nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ZZZ cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình soạn thảo văn bản GWD Trình soạn thảo văn bản GWD