Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .ZOF

  • Nhà phát triển bởi: Check Point Software Technologies Ltd.
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .ZOF là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .ZOF? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .ZOF.

Phần mở rộng tệp .ZOF là gì?

Phần mở rộng tệp .ZOF được tạo ra bởi Check Point Software Technologies Ltd .. .ZOF đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.ZOF là dữ liệu đã đổi tên ZoneAlarm Mailsafe

Phần mở rộng tệp zof được liên kết với ZoneAlarm , một phần mềm tường lửa cá nhân, ban đầu được tạo bởi Zone Labs và hiện được phát triển bởi CheckPoint Software Technologies LTD.

Một trong những tính năng của ZoneAlarm là MailSafe , phát hiện các tệp đính kèm trong e-mail và cảnh báo người dùng về sự hiện diện của họ. Khi phát hiện tệp đính kèm nguy hiểm tiềm ẩn, chương trình sẽ cách ly tệp bằng cách đổi tên đơn giản cho phần mở rộng tệp gốc của nó, do đó, nó phá vỡ chức năng liên kết chương trình phổ biến trong Windows và ngăn các tệp đó được thực thi (hoặc khởi chạy thông qua chương trình được liên kết).

Một tệp có phần mở rộng tệp zof đã được đổi tên phần mở rộng tệp ban đầu vì lý do bảo mật.


Làm thế nào để mở:

Có lẽ không có nghĩa là để được truy cập bởi người dùng.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang bất kỳ thứ gì khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .ZOF

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .ZOF. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .ZOF hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .ZOF để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)