Loại tệp ZMA

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ZMA là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ZMA hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ZMA là gì?

Tệp .ZMA là tệp Dữ liệu phản hồi trở kháng ZMA .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp ZMA

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp ZMA cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp ZMA của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở ZMA khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 1 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp ZMA nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp ZMA cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Khách hàng ZoneAlarm Khách hàng ZoneAlarm
ZoneAlarm Security Suite ZoneAlarm Security Suite
Khách hàng Zone Labs Khách hàng Zone Labs
Alice Total Security Alice Total Security
Praxis Praxis
ZoneAlarm Anti-Spyware ZoneAlarm Anti-Spyware
ZoneAlarm Extreme Security ZoneAlarm Extreme Security
ZoneAlarm Anti-virus ZoneAlarm Anti-virus