Loại tệp ZIP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp ZIP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp ZIP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp ZIP là gì?

Tệp .ZIP là tệp lưu trữ nén ZIP .

Tệp Zip là một tệp lưu trữ nén được sử dụng để làm cho các tệp lớn và bộ sưu tập tệp dễ quản lý hơn đối với người dùng.

Khi tệp .zip được tạo, dữ liệu sẽ được nén để giảm kích thước tệp. Nhiều tệp có thể được kết hợp thành một thư mục Zip duy nhất, giúp tải lên, tải xuống hoặc gửi một lượng tệp qua email dễ dàng hơn. Khi mở tệp có phần mở rộng .zip, bạn có thể trích xuất một tệp hoặc toàn bộ cấu trúc thư mục.

Định dạng tệp Zip giúp chia sẻ tài liệu và tệp dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ: nếu bạn có hai mươi tài liệu riêng biệt mà bạn muốn gửi qua email, bạn có thể nén tất cả chúng thành một tệp .zip duy nhất thay vì tải lên từng tài liệu riêng lẻ. Một số tệp Zip có thể được mã hóa để bảo vệ nội dung.

Cách mở tệp ZIP

Chúng tôi đã xác định được 5 trình mở ZIP tương thích với loại tệp ZIP cụ thể này.

Chương trình mở tệp lưu trữ nén ZIP

BitZipper BitZipper Đã xác minh
WinZip WinZip Đã xác minh
WinRAR WinRAR Đã xác minh
7-Zip 7-Zip Đã xác minh
Stuffit Expander Stuffit Expander Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022