Loại tệp YOP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp YOP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp YOP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp YOP là gì?

Tệp .YOP là tệp Video YOP Psygnosis .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp YOP

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở YOP tương thích với loại tệp YOP cụ thể này.

Chương trình mở tệp Psygnosis YOP Video

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp YOP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp YOP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng