Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng Tệp .YCT

  • Nhà phát triển: David Binette
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .YCT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .YCT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .YCT.

Phần mở rộng tệp .YCT là gì?

Phần mở rộng tệp .YCT được tạo bởi David Binette. .YCT đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.YCT là dữ liệu bản ghi cuộc trò chuyện YahELite

Phần mở rộng tệp yct được liên kết với YahELite , một ứng dụng trò chuyện thân thiện với hệ thống để sử dụng với Dịch vụ Trò chuyện Yahoo, được phát triển bởi Davit Binette.

Tệp yct chứa bản ghi cuộc trò chuyện.


Làm thế nào để mở:

Các tệp này có thể xem được trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ không thể được chuyển đổi sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .YCT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .YCT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .YCT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .YCT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)