Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .XTP2

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .XTP2 là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .XTP2? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .XTP2.

Phần mở rộng tệp .XTP2 là gì?

Phần mở rộng tệp .XTP2 được tạo bởi Microsoft Corporation. .XTP2 đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.XTP2 là mẫu Microsoft InfoPath

Phần mở rộng tệp xtp2 được liên kết với Microsoft InfoPath , một công cụ phần mềm dành cho hệ điều hành Microsoft Windows được sử dụng để thiết kế, phân phối, điền và gửi biểu mẫu điện tử.

Tệp xtp2 lưu trữ mẫu cho Microsoft InfoPath.

InfoPath là sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Định dạng tệp .XTP2 không được dùng nữa và định dạng tệp này không còn được hỗ trợ .

Hiện tại, loại tệp .XTP2 không được sử dụng tích cực và đã lỗi thời. Điều này thường xảy ra với các tệp hệ thống trong hệ điều hành cũ hơn, các tệp từ phần mềm đã ngừng hoạt động từ lâu hoặc với các phiên bản trước của một số loại tệp (tài liệu, dự án, hình ảnh, v.v.) đã được thay thế trong các phiên bản sau của chương trình gốc.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Microsoft InfoPath để mở các tệp * .xtp2.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Có lẽ có thể được xuất sang các định dạng khác.

Cách khắc phục sự cố với tệp .XTP2

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .XTP2. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .XTP2 hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .XTP2 để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)