Loại tệp XSN

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XSN là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XSN hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XSN là gì?

Tệp .XSN là tệp Mẫu - Biểu mẫu Động InfoPath .

Phần mở rộng tệp XSN được tìm thấy trên các tệp biểu mẫu mẫu được phần mềm Microsoft InfoPath sử dụng. Microsoft InfoPath là một ứng dụng phần mềm chuyên dùng để quản lý các biểu mẫu điện tử. Tệp XSN là các mẫu được thiết kế có thể được sử dụng để tạo các biểu mẫu mà sau này sẽ được điền đầy đủ thông tin của người dùng.

Nói cách khác, tệp .xsn là mẫu biểu mẫu chỉ định cấu trúc dữ liệu, hành vi và giao diện của biểu mẫu. Nó có thể bao gồm hai hoặc nhiều tệp hỗ trợ để tạo nên mẫu, ví dụ: biểu định kiểu, tập lệnh, lược đồ xác thực dữ liệu, hình ảnh, v.v.

Cách mở tệp XSN

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở XSN tương thích với loại tệp XSN cụ thể này.

Các chương trình mở Biểu mẫu động InfoPath - Tệp mẫu

Microsoft Office InfoPath Microsoft Office InfoPath Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XSN nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XSN cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DaView DaView
Microsoft InfoPath Filler Microsoft InfoPath Filler
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Nitro Reader Nitro Reader