Loại tệp XSLT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XSLT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XSLT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XSLT là gì?

Phần mở rộng tệp XSLT cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp XSLT cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp XSLT và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp XSLT mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp XSLT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XSLT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XSLT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 26 công cụ mở XSLT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XSLT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XSLT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft Phần mở rộng Nền tảng Web của Microsoft
Mã cạnh CC Mã cạnh CC
Dấu ngoặc Dấu ngoặc
progeCAD Professional progeCAD Professional
Bluefish Bluefish
Trình soạn thảo XML Oxygen Trình soạn thảo XML Oxygen
Thời gian biểu Thời gian biểu
XMLSpy XMLSpy
Legend - Legacy Of The Dragons Legend - Legacy Of The Dragons
Futura Futura
Trình xem báo cáo SingularLogic Trình xem báo cáo SingularLogic
Notepad chuyên nghiệp Notepad chuyên nghiệp
Ứng dụng SewWhat-Pro Ứng dụng SewWhat-Pro
XMLBlueprint XMLBlueprint
Nhà phát triển Oxygen XML Nhà phát triển Oxygen XML
cDMS cDMS
Microsoft Visual Studio CTP Microsoft Visual Studio CTP
Eolsoft Flash Movie Player Eolsoft Flash Movie Player
Embarcadero RadPHP XE2 Embarcadero RadPHP XE2
Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập Nhấp & Tạo ứng dụng độc lập
OAGCDP OAGCDP
Studio XML lỏng Studio XML lỏng
Center@Mail.Ru - EU Center@Mail.Ru - EU
Sức mạnh áp đảo Sức mạnh áp đảo
Microsoft Visual C # Express Microsoft Visual C # Express