Loại tệp XSL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XSL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XSL hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XSL là gì?

Phần mở rộng tệp XSL cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp XSL cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp XSL và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được sử dụng để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp XSL mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp XSL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XSL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XSL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở XSL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XSL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XSL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
Trình duyệt Trình duyệt
Trình duyệt T-Online Trình duyệt T-Online
Truy cập tức thì Truy cập tức thì
Bluefish Bluefish
Trình soạn thảo XML Oxygen Trình soạn thảo XML Oxygen
Codelobster Phiên bản PHP Codelobster Phiên bản PHP
Trình chỉnh sửa bản sao XML Trình chỉnh sửa bản sao XML
Ưu đãi tốt nhất Ưu đãi tốt nhất
XMLSpy XMLSpy
PHPEdit PHPEdit
Notepad chuyên nghiệp Notepad chuyên nghiệp
MyFirewall MyFirewall
Mirar Mirar
Nhà phát triển Oxygen XML Nhà phát triển Oxygen XML
Microsoft Visual Studio CTP Microsoft Visual Studio CTP
vaccineq vaccineq
Trung tâm trình duyệt thương mại Trung tâm trình duyệt thương mại
DMVlite DMVlite
Studio XML lỏng Studio XML lỏng
LinkOptimizer LinkOptimizer
Trình chỉnh sửa Xml Trình chỉnh sửa Xml
Kết nối Kết nối
Khách du lịch Tencent Khách du lịch Tencent
PGate cơ bản PGate cơ bản
Microsoft Visual C # Express Microsoft Visual C # Express
QQ QQ
Innoviti_Config_Tool Innoviti_Config_Tool
Quản lý không gian làm việc RES Quản lý không gian làm việc RES
Mạng ABI- Bộ phận Doanh thu Trực tiếp Mạng ABI- Bộ phận Doanh thu Trực tiếp