Loại tệp XPO

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XPO là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XPO hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XPO là gì?

Các tệp XPO có nhiều cách sử dụng và Disney Animation Studio EXposure Sheet là một trong số đó.

Bảng phơi sáng của Disney Animation Studio

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XPO

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XPO cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XPO của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất một công cụ mở XPO duy nhất mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng XPO

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp XPO, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Xuất khẩu Microsoft Dynamics AX

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XPO nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XPO cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng SharkPort Ứng dụng SharkPort