Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .XOL

  • Nhà phát triển: swisstopo
  • Thể loại: Tệp GIS

Các tệp .XOL là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .XOL? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .XOL.

Phần mở rộng tệp .XOL là gì?

Phần mở rộng tệp .XOL được tạo bởi swisstopo. .XOL đã được phân loại là Tệp GIS.

.XOL là Lớp phủ bản đồ Thụy Sĩ

Định dạng bản đồ được sử dụng bởi phần mềm Swiss Map; chứa bản đồ trên cao của Thụy Sĩ, bao gồm hình ảnh vệ tinh, ảnh hàng không và thông tin cấu trúc liên kết.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở Lớp phủ Bản đồ Thụy Sĩ
các cửa sổ
Bản đồ Thụy Sĩ swisstopo
Mac
Bản đồ Thụy Sĩ swisstopo
Android
Andreas Garzotto Swiss Map Mobile
Web
Adam Schneider GPS Visualizer
Loại tệp 2 Tệp ngôn ngữ đối tượng PowerDesigner
Nhà phát triển bởi: Sybase Category: Misc Files

Tệp Ngôn ngữ Đối tượng XML được Sybase PowerDesigner, một chương trình thiết kế cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu doanh nghiệp sử dụng; chứa các thông số kỹ thuật cho một ngôn ngữ đối tượng cụ thể, bao gồm các mẫu cú pháp, khuôn mẫu, kiểu dữ liệu và hằng số; cho phép PowerDesigner thông dịch các ngôn ngữ lập trình dựa trên đối tượng bằng cách thiết kế ngược mã nguồn.

Một số ví dụ về tệp XOL bao gồm php.xol cho ngôn ngữ PHP và csharp.xol cho ngôn ngữ lập trình C #.

Cách khắc phục sự cố với tệp .XOL

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .XOL. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .XOL hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .XOL để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)