Loại tệp XMI

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp XMI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XMI hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XMI là gì?

Các tệp XMI có nhiều mục đích sử dụng, và Extended MIDI là một trong số đó.

MIDI mở rộng

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XMI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XMI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XMI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở XMI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng XMI

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp XMI, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Trao đổi siêu dữ liệu XML

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XMI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XMI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

foobar2000 foobar2000
Studio XML lỏng Studio XML lỏng