Loại tệp XMF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp XMF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XMF hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XMF là gì?

Các tệp XMF có nhiều mục đích sử dụng và Cal3D Xml Mesh là một trong số đó.

Tệp lưới Cal3D Xml

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XMF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XMF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở XMF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 9 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng XMF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp XMF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Egosoft X Mesh

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XMF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

UltraISO UltraISO
EBP Comptes Bancaires EBP Comptes Bancaires
XÃ HỘI ĐEN XÃ HỘI ĐEN