Loại tệp XHT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XHT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XHT hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XHT là gì?

Phần mở rộng tệp XHT cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp XHT cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp XHT và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng chục đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp XHT mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Thông tin cập nhật bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp XHT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XHT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XHT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 30 công cụ mở XHT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XHT nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XHT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Google Chrome Google Chrome
Opera Opera
Trình duyệt Swing Trình duyệt Swing
Khu an toàn Khu an toàn
Rồng Comodo Rồng Comodo
Chromium Chromium
CocCoc CocCoc
Trình duyệt Baidu Trình duyệt Baidu
Citrio Citrio
Vosteran Vosteran
Trình duyệt tốc độ Trình duyệt tốc độ
Trình duyệt Cốc Cốc Trình duyệt Cốc Cốc
Tên lửa Tên lửa
Tia lửa Tia lửa
Co Rom + Trình duyệt Co Rom + Trình duyệt
Cuộc đi săn Cuộc đi săn
Trình duyệt PlayFree Trình duyệt PlayFree
rạng Đông rạng Đông
Trình duyệt Baidu Spark Trình duyệt Baidu Spark
Trình duyệt tia lửa Trình duyệt tia lửa
Quỹ đạo Quỹ đạo
Beamrise Beamrise
Binkiland Binkiland
Trình duyệt Trình duyệt
Nỏ Nỏ
Opera Tiếp theo Opera Tiếp theo
CometBird CometBird
máy bay phản lực máy bay phản lực
trình duyệt UC trình duyệt UC
Trình duyệt nhanh Trình duyệt nhanh