Loại tệp XDT

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XDT là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XDT hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XDT là gì?

Tệp .XDT là tệp Định nghĩa Termbase .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XDT

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XDT của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở XDT khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: Ngày 29 tháng 11 năm 2016

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XDT. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XDT cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

KEYENCE WAVE LOGGER KEYENCE WAVE LOGGER
KEYENCE WAVE LOGGER PRO KEYENCE WAVE LOGGER PRO
Ngân lưu STS Ngân lưu STS