Loại tệp XDP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XDP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XDP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XDP là gì?

Tệp .XDP là một tệp Gói Dữ liệu XML .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XDP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XDP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở XDP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XDP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XDP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Adobe Acrobat Reader Adobe Acrobat Reader
Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Adobe LiveCycle Designer ES Adobe LiveCycle Designer ES
Adobe LiveCycle Designer Adobe LiveCycle Designer
Adobe Acrobat DC Adobe Acrobat DC
Foxit Reader Foxit Reader
Adobe Designer Adobe Designer
Foxit PhantomPDF Foxit PhantomPDF
Foxit J-Reader Foxit J-Reader
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA