Loại tệp XDF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp XDF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XDF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XDF là gì?

Các tệp XDF có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu Máy chủ Máy chủ của Microsoft Machine Learning là một trong số chúng.

Tệp dữ liệu máy chủ Microsoft Machine Learning

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XDF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XDF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở XDF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng XDF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp XDF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định nghĩa TunerPro
  • Hình ảnh đĩa mềm X68000

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XDF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XDF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình xem XDF Trình xem XDF
Trình quản lý tài liệu XML Trình quản lý tài liệu XML
Ứng dụng TunerPro Ứng dụng TunerPro
Ứng dụng XiForm Magic Ứng dụng XiForm Magic