Loại tệp XDB

- Sự thật nhanh chóng

Tệp XDB là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp XDB hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp XDB là gì?

Các tệp XDB có nhiều mục đích sử dụng, và Ability DataBase là một trong số chúng.

Khả năng DataBase

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp XDB

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp XDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp XDB của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở XDB khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng XDB

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp XDB, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Siêu văn bản VSUM
  • PageFocus DataBase
  • Dữ liệu vi rút V-BASE

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp XDB nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp XDB cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

EnergyViewer EnergyViewer
xca xca
Khởi chạy matchboxtwenty HyperCD Khởi chạy matchboxtwenty HyperCD
ACD / XNMR ACD / XNMR
Khởi chạy POKEMON HyperCD Khởi chạy POKEMON HyperCD