Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .XCCRASHPOINT

  • Nhà phát triển: Apple
  • Thể loại: Tệp dữ liệu

Các tệp .XCCRASHPOINT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .XCCRASHPOINT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .XCCRASHPOINT.

Phần mở rộng tệp .XCCRASHPOINT là gì?

Phần mở rộng tệp .XCCRASHPOINT được tạo bởi Apple. .XCCRASHPOINT đã được phân loại là Tệp Dữ liệu.

.XCCRASHPOINT là tệp điểm sự cố Xcode

Tệp XCCRASHPOINT là tệp sự cố được tạo bởi Xcode để lưu trữ dữ liệu về sự cố ứng dụng cho mục đích báo cáo và gỡ lỗi. Nó chứa tệp .CRASH và các bản ghi khác lưu trữ thông tin về trạng thái của máy tính tại thời điểm xảy ra sự cố và bao gồm dấu thời gian, chương trình và thông tin kết xuất bộ nhớ.

Apple Xcode là một IDE phát triển phần mềm được sử dụng để phát triển các ứng dụng iOS và OS X. Phần mềm cung cấp một bộ công cụ để giúp các nhà phát triển xây dựng các thành phần giao diện người dùng và viết mã nguồn.

Bạn có thể nhấp chuột phải vào tệp XCCRASHPOINT, sau đó chọn Hiển thị nội dung gói → DistributionInfos → tất cả → Nhật ký . Bạn có thể tìm thấy bất kỳ nhật ký sự cố nào ở đây có liên quan đến sự cố đó.

Danh sách tất cả các phần mềm có thể mở tệp Xcode Crash Point File
Mac
Apple Xcode

Cách khắc phục sự cố với tệp .XCCRASHPOINT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .XCCRASHPOINT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .XCCRASHPOINT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .XCCRASHPOINT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)