Loại tệp X3F

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp X3F là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp X3F hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp X3F là gì?

Tệp .X3F là tệp Ảnh thô Sigma - Foveon X3 .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp X3F

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở X3F tương thích với loại tệp X3F cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Sigma - Foveon X3 Raw Picture

Có thể RAWer Có thể RAWer Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp X3F nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp X3F cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion Công cụ chuyển đổi hình ảnh Pixillion
Adobe Photoshop Adobe Photoshop
Triển lãm ảnh Triển lãm ảnh
Trình xem ảnh Picasa Trình xem ảnh Picasa
PhotoPad Image Editor PhotoPad Image Editor
Honeyview Honeyview
Zoner Photo Studio Zoner Photo Studio
Corel PaintShop Pro Corel PaintShop Pro
Trình xem hình thu nhỏ RAW Trình xem hình thu nhỏ RAW
SIGMA PhotoPro5 SIGMA PhotoPro5