Loại tệp X32

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp X32 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp X32 hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp X32 là gì?

Các tệp chứa phần mở rộng tệp .x32 thường lưu trữ phần mở rộng ứng dụng được sử dụng bởi nhiều ứng dụng phần mềm Macromedia và Adobe.

Macromedia được Adobe mua lại vào năm 2005 và nhiều tên phần mềm có sẵn dưới tên Macromedia hiện đã có sẵn dưới nhãn Adobe.

Các tệp X32 được sử dụng làm tiện ích bổ sung cho các ứng dụng này cung cấp cho người dùng các tính năng chương trình bổ sung, chẳng hạn như tệp Authorware Player X32. Các tệp X32 thường chứa thông tin đánh dấu trỏ đến các tính năng của tiện ích bổ sung Adobe để ứng dụng có thể chạy đúng cách trên hệ thống của người dùng.

Cách mở tệp X32

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp X32 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp X32 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở X32 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 12 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp X32. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp X32 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Giám đốc Giám đốc
Giám đốc Shockwave Studio Giám đốc Shockwave Studio
Giám đốc MX Giám đốc MX
Trình tạo đa phương tiện Trình tạo đa phương tiện