Loại tệp X-APE

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp X-APE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp X-APE hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp X-APE là gì?

Phần mở rộng tệp X-APE cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp X-APE cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp X-APE và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng tá đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình họ sử dụng để mở chúng.

Chúng tôi liên tục làm việc để thêm nhiều mô tả loại tệp hơn vào trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp X-APE mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật Thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất muốn nghe từ bạn!

Cách mở tệp X-APE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp X-APE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp X-APE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 11 công cụ mở X-APE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp X-APE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp X-APE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trung tâm Truyền thông JRiver Trung tâm Truyền thông JRiver
Phím bảo mật SoftCamp Phím bảo mật SoftCamp
Trung tâm Truyền thông Trung tâm Truyền thông
Công cụ chuyển đổi âm nhạc dBpowerAMP Công cụ chuyển đổi âm nhạc dBpowerAMP
K-Defense - Chống Keylogger K-Defense - Chống Keylogger
phương tiện truyền thông phương tiện truyền thông
Trình quản lý tải xuống HDtracks Trình quản lý tải xuống HDtracks
Dịch vụ PunkBuster Dịch vụ PunkBuster
Công cụ ngữ cảnh Extrafind Công cụ ngữ cảnh Extrafind
Thiết bị âm thanh đa kênh USB Thiết bị âm thanh đa kênh USB
INISafeWeb INISafeWeb