Loại tệp WRP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WRP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WRP hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WRP là gì?

Tệp .WRP là tệp Hình ảnh Đĩa nén Warp .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WRP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WRP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WRP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở WRP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WRP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WRP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WinReader PRO WinReader PRO
NCollector Studio Lite NCollector Studio Lite
Ứng dụng Studio Ứng dụng Studio
NCollector Studio NCollector Studio
WebWorks ePublisher Express WebWorks ePublisher Express
Đạt tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn
bọc bọc
Sửa chữa sóng Sửa chữa sóng