Loại tệp WRK

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WRK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WRK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WRK là gì?

Tệp .WRK là tệp Dự án Âm nhạc Cakewalk .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WRK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WRK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WRK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WRK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 4 năm 2016

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WRK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WRK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Phiên bản nhà sản xuất SONAR Phiên bản nhà sản xuất SONAR
Hội thảo TSR Hội thảo TSR
Người tạo âm nhạc Người tạo âm nhạc
SONAR LE SONAR LE
Nhà sản xuất SONAR Nhà sản xuất SONAR
Người tạo âm nhạc LE Người tạo âm nhạc LE
Cakewalk Chuyên nghiệp Cakewalk Chuyên nghiệp
Cakewalk Home Studio Cakewalk Home Studio
Hoa sen Hoa sen
TransCAD TransCAD