Loại tệp WRF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WRF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WRF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WRF là gì?

Các tệp WRF có nhiều mục đích sử dụng và Bản ghi WebEx là một trong số chúng.

Ghi WebEx

Phần mở rộng tệp .wrf thường được kết hợp với phần mềm ghi WebEx. Các tệp WRF chứa các bản ghi âm thanh và video được tạo bởi phần mềm này.

WebEx thường được sử dụng để tạo các hướng dẫn và trình diễn máy tính cho các mục đích đào tạo trực tuyến. Các tệp WRF có thể được tải lên và chia sẻ với những người dùng WebEx khác bằng cách sử dụng một URL được chỉ định.

Cách mở tệp WRF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở WRF tương thích với loại tệp WRF cụ thể này.

Chương trình mở tệp Ghi âm WebEx

Trình phát WebEx Trình phát WebEx Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 3 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng WRF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WRF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ tệp tin Winlog Raster

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WRF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WRF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

WebEx WebEx
Trình hướng dẫn Sơ yếu lý lịch của Paraben Trình hướng dẫn Sơ yếu lý lịch của Paraben