Loại tệp WPP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp WPP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WPP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WPP là gì?

Tệp .WPP là tệp Dự án âm thanh WavePad .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WPP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WPP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WPP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 9 tháng 1 năm 2020

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WPP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad Trình chỉnh sửa âm thanh WavePad
WavePad Audio-Editor WavePad Audio-Editor
WavePad WavePad
Viết PDF Viết PDF
WebPlus WebPlus
Ứng dụng ThinKlear Ứng dụng ThinKlear
Serif WebPlus Serif WebPlus
Công cụ lập kế hoạch dự án WeavePoint Công cụ lập kế hoạch dự án WeavePoint
CHỜ CHỜ
WordPipe WordPipe