Loại tệp WEBSITE

- Sự thật nhanh chóng

Tệp WEBSITE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WEBSITE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WEBSITE là gì?

Các tệp .website này là các phím tắt của trang web được ghim, sẽ đưa người dùng đến trang web được liên kết khi người dùng nhấp đúp vào tệp. Các tệp này tương tự như các biểu tượng lối tắt trên màn hình Windows có thể đưa người dùng đến vị trí đích khi nhấp đúp. Tệp .website được tạo sau khi người dùng chọn tùy chọn "Lối tắt đến Màn hình" trong mục trình đơn "Gửi" trong tùy chọn thanh công cụ "Tệp" của Internet Explorer 9. Trình duyệt mặc định thường được định cấu hình để mở một cửa sổ mới hoặc một cửa sổ mới khi người dùng nhấp đúp vào các tệp WEBSITE này. Các trình duyệt Web được sử dụng rộng rãi có thể mở các tệp .website này. Chúng bao gồm các phiên bản mới nhất của Internet Explorer (phiên bản 8, 9 và 10), Google Chrome, Firefox và Safari cùng với các phiên bản khác. Các tệp .website này cũng có thể được truyền qua Internet và email. Một số trang web và ứng dụng có các chức năng trong đó tệp .website được tự động tạo và lưu trong màn hình của người dùng khi người dùng nhấp vào nút hoặc liên kết trong trang web hoặc trong cửa sổ ứng dụng. Luôn kiểm tra vị trí đích của các tệp WEBSITE này trước khi mở chúng. Bạn có thể xác định vị trí đích của các tệp này bằng cách chỉ cần xem các thuộc tính của nó.

Cách mở tệp WEBSITE

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WEBSITE cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WEBSITE của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 3 công cụ mở WEBSITE khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WEBSITE nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WEBSITE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Dell Protected Workspace Dell Protected Workspace
uTorrent uTorrent
Truy cập tức thì Truy cập tức thì