Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .WEBINFO

  • Nhà phát triển: Microsoft Corporation
  • Thể loại: Tệp dữ liệu khác nhau

Các tệp .WEBINFO là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .WEBINFO? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .WEBINFO.

Phần mở rộng tệp .WEBINFO là gì?

Phần mở rộng tệp .WEBINFO được tạo bởi Microsoft Corporation. .WEBINFO đã được phân loại là Các tệp dữ liệu khác nhau.

.WEBINFO là dữ liệu Visual Studio .NET

Tệp webinfo đơn giản hóa việc định vị các dự án ASP.NET với Visual Studio .NET

Nếu bạn đã từng gặp sự cố khi thêm ứng dụng web hiện có vào giải pháp khi ứng dụng không nằm trong thư mục c: \ inetpub \ wwwroot, thì việc thêm tệp webinfo vào dự án có thể hữu ích.


Làm thế nào để mở:

Sử dụng Visual Studio để làm việc với các tệp * .webinfo.

Làm thế nào để chuyển đổi:

Theo như chúng tôi biết, loại tệp .webinfo này không thể được chuyển đổi sang bất kỳ định dạng tệp nào khác. Đây thường là trường hợp của hệ thống, cấu hình, tệp tạm thời hoặc tệp dữ liệu chứa dữ liệu chỉ dành riêng cho một phần mềm và được sử dụng cho các mục đích riêng của nó. Ngoài ra, một số định dạng tệp độc quyền hoặc đóng không thể được chuyển đổi thành các loại tệp phổ biến hơn để bảo vệ tài sản trí tuệ của nhà phát triển, ví dụ như trường hợp của một số tệp đa phương tiện được bảo vệ bằng DRM.

Cách khắc phục sự cố với tệp .WEBINFO

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .WEBINFO. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .WEBINFO hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .WEBINFO để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)