Loại tệp WCM

- Sự thật nhanh chóng

Tệp WCM là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WCM hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WCM là gì?

Các tệp WCM có nhiều mục đích sử dụng và Corel WordPerfect Macro là một trong số đó.

Corel WordPerfect Macro

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WCM

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WCM cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WCM của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở WCM khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 5 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng WCM

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WCM, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Microsoft Works for DOS Communication Settings

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WCM nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WCM cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PerfectScript PerfectScript
Bến tre Bến tre
Hoàn toàn phù hợp Hoàn toàn phù hợp
Corel PerfectScript Corel PerfectScript
Chế độ xem Autodesk Chế độ xem Autodesk
Phiên bản dành cho máy tính để bàn của Web Cartoon Maker Phiên bản dành cho máy tính để bàn của Web Cartoon Maker
Trình phát WCM Trình phát WCM
Trình phát WinCAM Trình phát WinCAM