Thư viện mở rộng tệp


Phần mở rộng tệp .WCAT

  • Nhà phát triển: WinCatalog.com
  • Thể loại: Tệp dữ liệu
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .WCAT là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .WCAT? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .WCAT.

Phần mở rộng tệp .WCAT là gì?

Phần mở rộng tệp .WCAT được tạo bởi WinCatalog.com. .WCAT đã được phân loại là Tệp Dữ liệu. Định dạng của tệp .WCAT là Binary.

.WCAT là Tệp Bộ sưu tập WinCatalog

Tệp được tạo bởi WinCatalog, một chương trình được sử dụng để lập chỉ mục thông tin tệp trong Windows; chứa chỉ mục thông tin về đĩa, tệp ổ cứng và thư mục; giúp người dùng thực hiện tìm kiếm nhanh thay cho tìm kiếm trên Windows.

Các tệp WCAT bao gồm thông tin về nội dung của tệp nén, tệp đa phương tiện và đĩa CD âm thanh. Ví dụ: WinCatalog trích xuất thông tin ID3 từ tệp .MP3 cũng như thông tin EXIF ​​từ ảnh kỹ thuật số.

Danh sách tất cả phần mềm có thể mở Tệp Bộ sưu tập WinCatalog
các cửa sổ
WinCatalog

Cách khắc phục sự cố với tệp .WCAT

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .WCAT. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .WCAT hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .WCAT để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)