Loại tệp WBK

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp WBK là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp WBK hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp WBK là gì?

Các tệp WBK có nhiều mục đích sử dụng và Dữ liệu âm thanh / âm nhạc của Người nhện 2 là một trong số đó.

Dữ liệu âm thanh / âm nhạc trong Spiderman 2

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp WBK

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp WBK cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp WBK của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở WBK khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 12 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng WBK

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp WBK, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Writer's Block tài liệu

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp WBK nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp WBK cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Office Microsoft Office
Phần mềm soạn thảo văn bản Phần mềm soạn thảo văn bản
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
CHỈ Ghi chú CHỈ Ghi chú
MS Word MS Word
Word97 Word97
Dell Protected Workspace Dell Protected Workspace
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Writer's Blocks Writer's Blocks
klijuhyt klijuhyt