Loại tệp VWL

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VWL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VWL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VWL là gì?

Tệp .VWL là tệp Danh sách từ Vuforia .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VWL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VWL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VWL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở VWL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 12 năm 2019

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VWL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VWL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

MGI Software Corp. VideoWav MGI Software Corp. VideoWav
VideoWave của MGI Software Corp. VideoWave của MGI Software Corp.
Roxio Inc. VideoWave Roxio Inc. VideoWave
Nhà máy sản xuất bảng tính từ vựng Nhà máy sản xuất bảng tính từ vựng