Loại tệp VWF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VWF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VWF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VWF là gì?

Các tệp VWF có nhiều cách sử dụng, và Bản vẽ CADVANCE là một trong số đó.

Bản vẽ CADVANCE

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VWF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VWF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VWF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở VWF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VWF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VWF, chúng tôi biết rằng các định dạng sau tồn tại. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Mô phỏng dạng sóng Quartus
  • Vioso Warp / Blend Data

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VWF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VWF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Quartus II Quartus II
HÌNH ẢNH ERDAS HÌNH ẢNH ERDAS
DoubleCAD DoubleCAD
CADVANCE CADVANCE
Cắt tóc Cắt tóc
Ứng dụng VisualSmartWare Professional Ứng dụng VisualSmartWare Professional