Loại tệp VTV

- Sự thật nhanh chóng

Tập tin VTV là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở một tập tin VTV hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tập tin VTV là gì?

Phần mở rộng tệp VTV cho thiết bị của bạn biết ứng dụng nào có thể mở tệp. Tuy nhiên, các chương trình khác nhau có thể sử dụng loại tệp VTV cho các loại dữ liệu khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa mô tả định dạng tệp VTV và cách sử dụng phổ biến của nó, nhưng chúng tôi biết những chương trình nào được biết để mở các tệp này, vì chúng tôi nhận được hàng chục đề xuất từ ​​những người dùng như bạn mỗi ngày về các loại tệp cụ thể và chương trình nào họ sử dụng để mở họ.

Chúng tôi đang tiếp tục làm việc để bổ sung thêm mô tả loại tệp cho trang web, vì vậy nếu bạn có thông tin về tệp VTV mà bạn nghĩ sẽ giúp ích cho người khác, vui lòng sử dụng liên kết Cập nhật thông tin bên dưới để gửi cho chúng tôi - chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn !

Cách mở tệp VTV

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VTV cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VTV của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở VTV khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VTV nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng các tệp VTV cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài tệp để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trang nhà Trang nhà
Studio ColdFusion Studio ColdFusion