Loại tệp VSS

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VSS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VSS hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VSS là gì?

Tệp .VSS là tệp Microsoft Visio Stencil .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VSS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VSS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 9 công cụ mở VSS khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 3 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VSS nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VSS cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Microsoft Visio Microsoft Visio
Microsoft Office Microsoft Office
Khách hàng Citrix ICA Khách hàng Citrix ICA
Truy cập tức thì Truy cập tức thì
Ảo hóa ứng dụng của Microsoft Ảo hóa ứng dụng của Microsoft
Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh Microsoft Office Mondo - Tiếng Anh
Ưu đãi tốt nhất Ưu đãi tốt nhất
Innoviti_Config_Tool Innoviti_Config_Tool
Visio Express Visio Express