Loại tệp VSQX

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VSQX là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VSQX hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VSQX là gì?

Tệp .VSQX là tệp Dự án Vocaloid 3D .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VSQX

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VSQX cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VSQX của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở VSQX khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 10 tháng 1 năm 2015

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VSQX nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VSQX cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng trình chỉnh sửa VOCALOID3 Ứng dụng trình chỉnh sửa VOCALOID3
Vocaloid3 Miễn phí Phiên bản thứ 4 Vocaloid3 Miễn phí Phiên bản thứ 4
Ứng dụng trình chỉnh sửa VOCALOID4 Ứng dụng trình chỉnh sửa VOCALOID4
Phiên bản miễn phí Vocaloid3 Phiên bản miễn phí Vocaloid3
Vocaloid3 Free Edition thứ ba Vocaloid3 Free Edition thứ ba
Vocaloid3 Miễn phí Phiên bản thứ 2 Vocaloid3 Miễn phí Phiên bản thứ 2