Loại tệp VSPS

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VSPS là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VSPS hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VSPS là gì?

Tệp .VSPS là tệp Báo cáo Hiệu suất được Phân tích Visual Studio .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VSPS

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VSPS cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VSPS của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 1 năm 2013