Loại tệp VSP

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VSP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VSP hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VSP là gì?

Các tệp có phần mở rộng tệp .vsp thường được liên kết với phần mềm tạo trình chiếu Corel VideoStudio. Các tệp VSP là các tệp dự án đã được tạo bằng chương trình VideoStudio. Các tệp này chứa dữ liệu dự án trình chiếu như video, âm thanh và hình ảnh tham chiếu, cài đặt dòng thời gian phim và hiệu ứng trình chiếu.

Phần mở rộng tệp .vsp cũng được sử dụng cho các tệp thiết kế ClosetMaid Visual Storage Planner, tệp sprite SPX và tệp dự án trình biên dịch Virtusales ASP.

Cách mở tệp VSP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VSP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở VSP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VSP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VSP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
Ulead Movie Wizard Ulead Movie Wizard
Corel VideoStudio Pro Corel VideoStudio Pro
Ulead VideoStudio Ulead VideoStudio
Corel VideoStudio Corel VideoStudio
VisiPics VisiPics
VideoStudio VideoStudio
Ulead VideoStudio SE Ulead VideoStudio SE
VOCALINA Studio VOCALINA Studio
Video Strip Poker cổ điển Video Strip Poker cổ điển