Loại tệp VQF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VQF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VQF hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VQF là gì?

Tệp .VQF là tệp Âm thanh TwinVQF .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VQF

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở VQF tương thích với loại tệp VQF cụ thể này.

Các chương trình mở tệp TwinVQF Audio

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 1 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VQF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VQF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát phương tiện cuối cùng Trình phát phương tiện cuối cùng
VLC Media Player VLC Media Player
MediaMonkey MediaMonkey
YAMAHA MidRadio Player YAMAHA MidRadio Player
NeroMediaPlayer NeroMediaPlayer
Người chơi TS Người chơi TS
NeroMIX NeroMIX
Người chơi Át Người chơi Át
Trình phát media Sigma Trình phát media Sigma
Nero Media Player Nero Media Player