Loại tệp VPP

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VPP là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VPP hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VPP là gì?

Các tệp VPP có nhiều mục đích sử dụng và VisionPro Job là một trong số đó.

Công việc VisionPro

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VPP

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VPP của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 10 công cụ mở VPP khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VPP

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VPP, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Dự án mô hình trực quan

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VPP nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VPP cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Mô hình trực quan cho UML Mô hình trực quan cho UML
Sảnh hồ bơi ảo Sảnh hồ bơi ảo
Mô hình trực quan Mô hình trực quan
TeleTrader Professional TeleTrader Professional
Quy trình kinh doanh trực quan ARCHITECT Quy trình kinh doanh trực quan ARCHITECT
VisualPlate VisualPlate
VideoPresenter VideoPresenter
BISNEWS Chuyên nghiệp BISNEWS Chuyên nghiệp
thương nhân flatex thương nhân flatex
Người trình chiếu video Người trình chiếu video