Loại tệp VPD

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VPD là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VPD hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VPD là gì?

Tệp .VPD là tệp Dữ liệu tư thế Vocaloid .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VPD

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VPD của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 5 công cụ mở VPD khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 3 năm 2013

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VPD nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VPD cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần phải thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

PhotoDVD PhotoDVD
Nhà sản xuất video JLIP Nhà sản xuất video JLIP
VeriBest HDL VeriBest HDL
Hiển thị trình chiếu động của ảnh của bạn trên DVD Hiển thị trình chiếu động của ảnh của bạn trên DVD
Lịch màn hình Lịch màn hình