Loại tệp VP7

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VP7 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VP7 hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VP7 là gì?

Tệp .VP7 là tệp Video VP7 của On2 Technologies .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VP7

Chúng tôi đã xác định một công cụ mở VP7 tương thích với loại tệp VP7 cụ thể này.

Các chương trình mở tệp Video VP7 của On2 Technologies

Trình mở tệp Bitberry Trình mở tệp Bitberry Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VP7 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VP7 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần dùng thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Trình phát thu phóng Trình phát thu phóng
GOM Player GOM Player
QvodPlayer QvodPlayer
KMPlayer KMPlayer
MPC-HC MPC-HC
Final Codecs New Year Edition Final Codecs New Year Edition
BaiduPlayer BaiduPlayer
PurePlayer2 PurePlayer2
FinalCodecs Spring Festival Edition FinalCodecs Spring Festival Edition
K-MultimediaPlayer K-MultimediaPlayer