Loại tệp VMF

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VMF là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VMF hoặc chỉ thắc mắc chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VMF là gì?

Các tệp VMF có nhiều mục đích sử dụng và Định dạng Phim GFX9000 là một trong số đó.

Định dạng phim GFX9000

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VMF

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VMF của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 4 công cụ mở VMF khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: 23 tháng 7 năm 2021

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VMF

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VMF, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Định dạng bản đồ van
  • Tệp phương tiện VocalTec

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VMF nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VMF cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Ứng dụng xảo quyệt Ứng dụng xảo quyệt
Corel Ventura Corel Ventura
Vensim PLE Vensim PLE
Dòng sản phẩm Vensim Dòng sản phẩm Vensim