VI Loại tệp

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VI là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VI hoặc chỉ tự hỏi chúng chứa những gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VI là gì?

Tệp VI có nhiều mục đích sử dụng và ArcSoft VideoImpression Project là một trong số đó.

Dự án ArcSoft VideoImpression

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VI

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VI cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VI của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 6 công cụ mở VI khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 13 tháng 7 năm 2020

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VI

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VI, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Bản đồ bit Jovian Logic VI
  • Công cụ ảo LABView
  • Tệp dự án Xerox VI

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VI nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VI cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

National Instruments LabVIEW National Instruments LabVIEW
ROBOLAB ROBOLAB
LabVIEW LabVIEW
NI LabVIEW NI LabVIEW
NI LabVIEW Phiên bản dành cho sinh viên NI LabVIEW Phiên bản dành cho sinh viên
Phiên bản nhúng LabVIEW của National Instruments Phiên bản nhúng LabVIEW của National Instruments