Loại tệp VCE

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VCE là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VCE hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VCE là gì?

Các tệp VCE có nhiều mục đích sử dụng và kỳ thi Visual CertExam Simulator là một trong số chúng.

Bài kiểm tra trình mô phỏng Visual CertExam

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VCE

Chúng tôi đã xác định được một công cụ mở VCE tương thích với loại tệp VCE cụ thể này.

Chương trình mở tệp kỳ thi Visual CertExam Simulator

Visual CertExam Suite Visual CertExam Suite Đã xác minh

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 6 năm 2022

Nhiều định dạng tệp hơn bằng cách sử dụng phần mở rộng VCE

Thông qua nghiên cứu của chúng tôi về các tệp VCE, chúng tôi biết rằng tồn tại các định dạng sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa phân tích chúng một cách chi tiết.

  • Giọng Yamaha

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VCE. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VCE cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

Chỉnh sửa thú vị Chỉnh sửa thú vị
Trung tâm kinh doanh Trimble Trung tâm kinh doanh Trimble
Adobe Audition Adobe Audition
Trung tâm Kinh doanh - HCE Trung tâm Kinh doanh - HCE
VCE Player VCE Player
Nhà thiết kế VCE Nhà thiết kế VCE
Văn phòng khảo sát độ chính xác Spectra Văn phòng khảo sát độ chính xác Spectra
Cool Edit Pro-Special Edition Cool Edit Pro-Special Edition
Hệ thống kiểm tra VCE Hệ thống kiểm tra VCE