Loại tệp VC4

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VC4 là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VC4 hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VC4 là gì?

Tệp .VC4 là tệp CD Ảo V4 Và Cũ hơn .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VC4

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VC4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VC4 của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 2 công cụ mở VC4 khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 7 tháng 8 năm 2021

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VC4 nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VC4 cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

IsoBuster IsoBuster
UltraISO UltraISO