Loại tệp VBW

- Sự thật nhanh chóng

Các tệp VBW là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VBW hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VBW là gì?

Các tệp có chứa phần mở rộng tệp .vbw thường được liên kết nhất với ứng dụng phần mềm Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic được các nhà phát triển phần mềm sử dụng để tạo các ứng dụng phần mềm bằng ngôn ngữ Visual Basic bằng giao diện phát triển thân thiện với người dùng. Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft.

Tệp VBW được phần mềm Microsoft Visual Basic sử dụng tạo tệp không gian làm việc được tạo bằng ứng dụng phần mềm. Các tệp này được sử dụng để phát triển các ứng dụng xử lý văn bản, Web và di động cho môi trường điều hành Windows.

Microsoft Visual Basic đã bị Microsoft ngừng cung cấp. Chương trình đã được thay thế bằng Visual Studio mới hơn dành cho ứng dụng phát triển Web và Windows.

Cách mở tệp VBW

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VBW cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VBW của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Chúng tôi chưa xác minh bất kỳ chương trình nào dành cho Windows hoạt động với định dạng tệp cụ thể này. Nếu bạn biết một chương trình, vui lòng sử dụng liên kết 'Đề xuất chương trình' bên dưới. Cảm ơn!

Cập nhật lần cuối: ngày 4 tháng 12 năm 2010