Loại tệp VAL

- Sự thật nhanh chóng

Tệp VAL là gì và cách mở chúng

Bạn đang gặp sự cố khi mở tệp VAL hoặc chỉ băn khoăn không biết chúng chứa gì? Chúng tôi giải thích những tệp này được sử dụng để làm gì và hiển thị cho bạn phần mềm mà chúng tôi biết có thể mở hoặc xử lý các tệp của bạn theo cách khác.

Tệp VAL là gì?

Tệp .VAL là tệp Dữ liệu Giá trị PV3D .

Chúng tôi vẫn chưa phân tích chi tiết những tệp này chứa gì và chúng được sử dụng để làm gì. Chúng tôi đang làm việc trên nó.

Cách mở tệp VAL

Quan trọng: Các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp có phần mở rộng tệp VAL cho các mục đích khác nhau, vì vậy trừ khi bạn chắc chắn tệp VAL của mình là định dạng nào, bạn có thể cần thử một vài chương trình khác nhau.

Mặc dù chúng tôi chưa tự xác minh các ứng dụng, nhưng người dùng của chúng tôi đã đề xuất 8 công cụ mở VAL khác nhau mà bạn sẽ tìm thấy được liệt kê bên dưới.

Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2022

Các ứng dụng khác nhau sử dụng tệp có tiện ích mở rộng này

Các ứng dụng này được biết là có thể mở một số loại tệp VAL nhất định. Hãy nhớ rằng, các chương trình khác nhau có thể sử dụng tệp VAL cho các mục đích khác nhau, vì vậy bạn có thể cần thử một vài trong số chúng để có thể mở tệp cụ thể của mình.

DSS Player-Lite DSS Player-Lite
Cn3D Cn3D
MEDIACRUISE MEDIACRUISE
DSS Player Lite DSS Player Lite
Genero Studio Genero Studio
valodas valodas
Varian Star Workstation Varian Star Workstation
OmniValue OmniValue