Thư viện mở rộng tệp


.UZIP File Extension

  • Nhà phát triển: Maxim Sobolev
  • Thể loại: Tệp nén
  • Định dạng: Nhị phân

Các tệp .UZIP là gì và cách mở chúng?

Không thể mở tệp .UZIP? Bạn đang thắc mắc nó chứa những gì? Trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn biết tệp này là gì, nó được sử dụng để làm gì và phần mềm nào mở tệp .UZIP.

Phần mở rộng tệp .UZIP là gì?

Phần mở rộng tệp .UZIP được tạo bởi Maxim Sobolev. .UZIP đã được phân loại là Tệp nén. Định dạng của tệp .UZIP là Binary.

.UZIP là hình ảnh đĩa nén FreeBSD

Hình ảnh đĩa nén được tạo bởi mkuzip, một tiện ích nén FreeBSD; nén hình ảnh đĩa, chẳng hạn như tệp .UFS, để nó có thể được đọc trong thời gian chạy bằng tiện ích FreeBSD geom_uzip; được sử dụng để giảm kích thước tệp hình ảnh đĩa với chi phí bổ sung thời gian CPU khi đọc hình ảnh.

Các tệp UFS được lưu trữ bằng một tập lệnh nhỏ ở đầu hình ảnh. Điều này cho phép chúng chạy giống như bất kỳ tập lệnh shell nào khác.

Các tệp UZIP có thể được nhìn thấy với nhiều phần mở rộng tệp .UFS.UZIP.

Cách khắc phục sự cố với tệp .UZIP

  1. Bạn cần cập nhật ứng dụng mà bạn thường sử dụng để mở tệp .UZIP. Chỉ phiên bản mới nhất của phần mềm hỗ trợ định dạng tệp .UZIP hiện tại
  2. Bạn cần kiểm tra tệp .UZIP để tìm vi-rút. Để làm điều này, bạn cần phải quét nó bằng một phần mềm chống vi-rút phổ biến (Norton, Nod32, Kaspersky, Dr.Web, v.v.)